باخیش
+0 بَينديم

توركجه لاي لاي متني + انديرمهآتام توتام من سنيشكره قاتام من سني
آخشام بابان گلن ده، اوياؤنونه آتام من سني

هوپ هوپون اولسون اوغلومگول توپون اولسون اوغلوم
سيرالي كاواك ديبينده، اوي تويلوغون اولسون اوغلوم 

آتام توتام من سنيشكره قاتام من سني 
آخشام بابان گلن ده، اوي اؤنونه آتام من سني 

ائو سوپورر توز ائدرحاماما گئدر ناز ائدر 
اَل-آياقي كير ايچينده، اويييكامام ديه ناز ائدر

انديرمه:
بوردان انديرين.سؤزلوكجوك:

هوپ هوپ: شنليك
كاواك: بير جور آغاج، قلمه
كير: چيرك
ييكاماك: يوماق